Cóc vàng ngậm tiền gỗ xá xị (TT-17)

2.000.000

Cóc vàng ngậm tiền gỗ xá xị. Bản để mộc. Giá 2 triệu đồng. Miễn cước vận chuyển.