Đôn đặt tượng gỗ trắc (ĐG-19)

2.000.000

Đôn gỗ đẹp, đôn gỗ trắc đặt tượng 70cm. Giá 2 triệu 1 chiếc.

Mã: ĐG-19 Danh mục: