Tượng gỗ con trâu (CT-01)

3.800.000

Tượng gỗ con trâu. Tượng con trâu gỗ hương đẹp. Giá 3,8 triệu đồng.

Mã: CT-01 Danh mục: