Đốc thuận buồm xuôi gió gỗ hương đá

1.400.000

Đốc thuận buồm xuôi gió gỗ hương đá. Dài 77 rộng 37cm, dày 3cm, gỗ liền tấm, đục tinh xảo. Giá 1,4 triệu đồng.