Ông Quan Công đứng cầm đao cao 60cm mẫu mới (QC-24)

3.500.000

Ông Quan Công đứng cầm đao cao 60cm gỗ hương đá. Giá 3,5 triệu đồng.

Mã: QC-24 Danh mục: