Ông Quan Công đứng cầm đao cao 60cm mẫu mới (QC-24)

4.000.000

Tượng gỗ Quan Công đứng cầm đao, cao 60cm gỗ hương đá.

Mã: QC-24 Danh mục: