Tranh thuyền buồm khung đục 1.55m

5.500.000

Tranh thuyền buồm khung đục 1.55m. Gỗ hương đỏ Nam Phi. Giá 5,5 triệu bao ship!