Tượng gỗ Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn gỗ Ngọc Am 80cm (HĐ-04)

7.300.000

Tượng gỗ Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn gỗ Ngọc Am. Cao 81cm, giá 7,3 triệu đồng.