Tượng gỗ Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn gỗ Ngọc Am 80cm (HĐ-04)

7.500.000

Tượng gỗ Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn gỗ Ngọc Am. Cao 80cm, giá 7,5 triệu đồng.