Chuột nằm bao tiền dài 40cm

2.700.000

Tượng con chuột nằm bao tiền gỗ hương ta. Dài 40, cao 28cm. Giá 2,7 triệu đồng. LH: