Dê gỗ lũa ngọc am cao 40cm

3.500.000

Dê gỗ lũa ngọc am cao 40 ngang 57cm. Giá 3,5 triệu đồng!