Dê gỗ lũa ngọc am cao 40cm

3.000.000

Dê gỗ lũa ngọc am cao 40 ngang 57cm. Giá 3 triệu đồng!