Tượng gỗ tam dương khai thái (CD-02)

5.500.000

Tượng gỗ tam dương khai thái. Tượng gia đình dê đẹp – chất. Chuẩn phong thủy tài lộc.

Mã: CD-02 Danh mục: