Di Lặc 5 trẻ con – Di Lặc ngũ phúc gỗ hương đá (DL-59)

4.500.000

Di Lặc ngũ phúc gỗ hương đá. Cao 30 dài 50cm, liền khối.

Mã: DL-59 Danh mục: