Tượng Di Lặc ngồi trong quả đào – Tượng Phật Di Lặc để bàn độc đáo 2020 (DL-14)

4.500.000

Tượng Di Lặc ngồi trong quả đào. Tượng gỗ Di Lặc để bàn đẹp. Giá 4,5 triệu đồng. Free Ship.

Mã: DL-14 Danh mục: