Tượng Trần Quốc Tuấn ngồi ngai cao 30cm (HĐ-14)

4.500.000

Tượng gỗ Hưng Đạo Vương ngồi ngai đẹp