Tượng gỗ Trần Quốc Tuấn cao 1m gỗ hương – Tượng Trần Hưng Đạo cao cấp (HĐ-05)

10.500.000

Tượng gỗ Trần Quốc Tuấn cao 1m gỗ hương. Đục tay hoàn thiện. Sản phẩm đẳng cấp.