Tượng gỗ Trần Hưng Đạo cao 40cm (HĐ-02)

2.000.000

Tượng gỗ Trần Hưng Đạo cao 40cm. Bức tượng gỗ phong thủy trấn trạch trừ tà của người Việt.