Tượng ông Trần Quốc Tuấn 80cm gỗ hương (THD-07)

5.800.000

Tượng ông Trần Quốc Tuấn, tượng gỗ Trần Hưng Đạo đẹp cao 80cm