Tượng Trần Quốc Tuấn đứng chống tay cao 40cm (QT-15)

2.000.000

Tượng Trần Hưng Đạo đứng chống tay. Cao 40cm, gỗ hương đá. Giá 2 triệu đồng.