Tượng gỗ Lê Lợi (LTT-01)

5.500.000

Tượng gỗ vua Lê Thái Tổ. Tượng đục truyền thần, gia công thủ công hoàn toàn

Mã: LTT-01 Danh mục: