Tượng Di Lặc gỗ bách xanh kéo bao tiền (DL-13)

15.200.000

Tượng Di Lặc đứng gốc tùng gỗ bách xanh. Cao 1,17m, giá 15,2 triệu đồng.

Mã: DL-13 Danh mục: