Tượng Khổng Minh bằng gỗ bách xanh 60cm (KM-01)

4.000.000

Tượng Khổng Minh bằng gỗ bách xanh. Tượng gỗ Gia Cát Lượng uyên bác

Mã: KM-01 Danh mục: