Tranh gỗ treo tường chữ Tâm dát vàng cao cấp (TG-16)

3.500.000

Tranh gỗ chữ Tâm dát vàng. Tranh gỗ thư pháp chữ Tâm dài 1,27m, giá 3,5 triệu đồng.