Tranh gỗ treo tường chữ Tâm dát vàng cao cấp (TG-16)

3.200.000

Tranh gỗ chữ Tâm dát vàng. Tranh gỗ thư pháp chữ Tâm dài 1,27m, giá 3,2 triệu đồng.