Tranh vuông chữ Đức tiếng Hán

1.500.000

Tranh gỗ vuông chữ Đức tiếng Hán. Gỗ hương đỏ nhập khẩu, sơn son thếp vàng. Vuông 61cm, giá 1,5 triệu đồng!