Tượng tổ Đạt Ma cầm 1 chiếc giầy gỗ hương (ĐM-06)

5.000.000

Tượng tổ Đạt Ma cầm 1 chiếc giầy. Tượng Đạt Ma xách giầy gỗ hương

 

 

Mã: ĐM-06 Danh mục: