Tượng gỗ Đạt Ma giáo hóa giá rẻ (ĐM-04)

4.000.000

Tượng gỗ Đạt Ma giáo hóa. Tượng tổ Bồ Đề Đạt Ma hành đạo

Mã: ĐM-04 Danh mục: