Tượng Phật Di Lặc cầm ngọc bằng gỗ hương (DL-05)

2.000.000

Tượng Phật Di Lặc cầm ngọc. Tượng gỗ Di Lặc để bàn đẹp nhất 2021

Mã: DL-05 Danh mục: