Tượng Đạt Ma tâm rỗng gỗ lũa Pơ mu (ĐM-03)

6.500.000

tượng Đạt Ma tâm rỗng gỗ lũa. Tượng gỗ tổ Đạt Ma thiền siêu đẹp

Mã: ĐM-03 Danh mục: