Tượng Đạt Ma tâm rỗng gỗ lũa Pơ mu (ĐM-03)

    6.500.000

    tượng Đạt Ma tâm rỗng gỗ lũa. Tượng gỗ tổ Đạt Ma thiền siêu đẹp

    Mã: ĐM-03 Danh mục: