Tượng Bồ Đề Đạt Ma tọa thiền gốc tùng (ĐM-13)

3.500.000

Tượng Bồ Đề Đạt Ma tọa thiền gốc tùng. Cao 48cm, ngang 40cm. Giá 3,5 triệu.

Mã: ĐM-13 Danh mục: