Tượng chim ưng bằng gỗ xà cừ 1m (ĐB-07)

2.500.000

Tượng chim ưng bằng gỗ. Tượng gỗ đại bàng đẹp. Giá 2,5 triệu. Ship Cod toàn quốc.