Tượng gỗ Di Lặc ngồi gốc đào 65cm (DL-03)

5.500.000

Tượng gỗ Di Lặc ngồi gốc đào. Tượng Di Lặc để bàn ngồi gốc đào đẹp.

Mã: DL-03 Danh mục: