Đại bàng đánh rắn gỗ xá xị (ĐB-06)

4.500.000

Đại bàng đánh rắn gỗ xá xị. Cao 70cm. Giá 4,5 triệu đồng.

Mã: ĐB-06 Danh mục: