Tượng gỗ đại bàng và sư tử 80cm (ĐB-02)

2.000.000

Tượng gỗ đại bàng và sư tử. Tượng đại bàng sư gỗ xà cừ đẹp nhất