Thiềm thừ 3 chân ngang 40cm

2.500.000

Thiềm thừ 3 chân ngang 40cm gỗ gù hương. Cao 22 ngang 40 cm giá 2,5 triệu đồng.

Mã: TT-21 Danh mục: