Tượng Tam Đa cao 30cm gỗ trắc dây

1.700.000

Tượng Tam Đa cao 30cm gỗ trắc dây. Giá 1,7 triệu. Cam kết đẹp, liền nạc. Làm kĩ. LH: 0983432462