Tượng Đạt Ma quá hải gỗ hương (ĐM-05)

3.800.000

Tượng Đạt Ma quá hải gỗ hương. Tượng gỗ tổ Bồ Đề quá hải

Mã: ĐM-05 Danh mục: