Ông Phỗng ngồi tùng ôm bao tiền gỗ xá xị

3.700.000

Tượng ông phỗng ngồi gốc đào ôm bao tiền gỗ xá xị. Cao 54 ngang 61cm, giá 3,7 triệu đồng

Danh mục: