Tượng ông Thần Tài bằng gỗ nu nghiến (ThT-03)

4.000.000

Tượng gỗ ông Thần Tài. Cao 43cm gỗ nu nghiến. Giá 4 triệu đồng.

Mã: ThT-03 Danh mục: