Tượng gỗ Lê Hữu Trác ngồi cao 60cm

7.500.000

Tượng gỗ Lê Hữu Trác ngồi cao 60cm. Tượng đục nghệ nhân thần thái. Giá 7,5 triệu đồng!

Danh mục: