Kỉ gỗ kê chân tượng mặt vuông (ĐG-31)

1.200.000

Kỉ gỗ kê chân tượng mặt vuông. Cao 20cm giá 1,2 triệu đồng.

Mã: ĐG-31 Danh mục: