Tượng chân dung chủ tịch HCM (BH-02)

6.500.000

Tượng chân dung chủ tịch HCM. Cao 50cm gỗ hương. Giá 6,5 triệu bản truyền thần, 5 triệu bản đục CNC

Mã: BH-02 Danh mục: