Tượng gỗ bát mã phi thiên

4.700.000

Tượng gỗ bát mã phi thiên. Dài 65, cao 25cm gỗ hương ta. Giá 4,7 triệu đồng

Mã: CN-02 Danh mục: