Cầu ngựa bát mã gỗ hương (CN-01)

5.500.000

Cầu ngựa bát mã gỗ hương. Tượng bát mã truy phong đẹp. Dài 81 cao 32cm, giá 5,5 triệu.

Mã: CN-01 Danh mục: