Long Quy dài 50cm gỗ xá xị

4.500.000

Tượng con long quy trấn trạch gỗ xá xị. Cao 31 dài 50cm giá 4,5 triệu.