Tượng Phật nằm nhập Niết Bàn dài 60cm

4.800.000

Tượng gỗ Phật Bổn Sư nhập Niết Bàn. Dài 60cm gỗ hương đá. Giá 4,8 triệu đồng.