Phật Di Lặc vác như ý đứng túi tiền (DL-29)

5.000.000

Tượng Phật Di Lặc vác như ý gánh tiền. Di Lặc dắt cò cao 60cm, giá 5 triệu đồng.

Mã: DL-29 Danh mục: