Tượng Di Lặc gánh tiền gỗ hương vân (DL-06)

5.000.000

Tượng Di Lặc gánh tiền gỗ hương. Tượng gỗ Phật Di Lặc gánh tiền

Mã: DL-06 Danh mục: