Di Lặc ngồi cầm đồng vàng gỗ nu kháo

4.500.000

Tượng gỗ Phật Di Lặc ngồi cầm đồng vàng. Cao 47cm gỗ nu kháo. Giá 4,5 triệu đồng.

Danh mục: