Quan Công ngồi đọc sách cao 40cm đục tay

4.000.000

Quan Công ngồi đọc sách cao 40cm. Gỗ hương ta tuyển chọn. Nghệ nhân đục tay hoàn toàn. Giá 4 triệu đồng!

Mã: QC-06 Danh mục: