Hiển thị tất cả 3 kết quả

Tượng đạt ma ngồi thiền là mẫu tượng phổ biến bậc nhất trong các mẫu tượng gỗ bồ đề đạt ma. Tượng là hình ảnh về sự định tâm, buông bỏ trên con đường giác ngộ, tỉnh thức!


Đạt Ma ngồi thiền mang hình ảnh tổ Bồ Đề Đạt Ma đang ngồi tọa thiền. Thiền là con đường tu tập để gạt bỏ lục căn, lục trần, bồi dưỡng chánh niệm đi đến sự giác ngộ và tỉnh thức. Do đó, tượng tổ Bồ Đề ngồi thiền mang ý nghĩa sâu sắc, là minh chứng cho lòng hướng thiện, tâm Phật của con người.