Tượng tổ Đạt Ma ngồi thiền dưới gốc Bồ Đề (ĐM-08)

5.500.000

Tượng gỗ Bồ Đề Đạt Ma ngồi thiền. Gỗ hương đỏ cao cấp. Cao 60cm, giá 5,5 triệu đồng.

Hết hàng

Mã: ĐM-08 Danh mục: