Tượng gỗ Thiềm Thừ giá rẻ (TT-01)

1.200.000

Tượng gỗ Thiềm Thừ giá rẻ. Tượng cóc ngậm tiền đẹp.